Darülaceze Vakfı

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

 

BİR MİLLETİN YAŞLI VATANDAŞLARINA
VE EMEKLİLERİNE KARŞI TUTUMU, 
O MİLLETİN YAŞAMA KUDRETİNİN
EN ÖNEMLİ KISTASIDIR.