Darülaceze Vakfı

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

 Darülaceze Kurumu; dünyada bir örneği bulunmayan, içinde bir cami, kilise ve sinagog bulunan din, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin bakıma muhtaç kimsesiz, yaşlı ve sakat insanlarla sokağa terkedilmiş kimsesiz yavruları yüzyıldır sinesinde barındıran bir kuruluştur.

100 yıllık zaman içinde çeşitli ihmaller ve imkânsızlıklar sonucu köhneleşmiş bu sevgi ve şefkat kapısına işlerlik kazandırmak, Tarihi Darülacezeyi içinde bulunduğu ortamdan kurtarmak,günümüz şartlarına uygun bir düzeye çıkarmak için dönemin büyük şehir belediye başkanı Prof. Dr. Nurettin SÖZEN, İzzet Cahit ÖZDEN?i Darülaceze kurumuna kurumun sorumlu danışmanı olarak atamıştır.İzzet Cahit ÖZDEN Darülaceze Kurumunun sorularının çözülmesi için hayırsever vatandaşlardan katkılarını istemiş ve Darülaceze Kurumunu Desteklemek amacı ile Darülaceze Vakfını Kurmuştur. Vakfın  ilk kuruluş varlığı, Mütevellilerce bağışlanan 407.967.450.-TL ve 255 Cumhuriyet Altınından oluşmuştur.     

Kuruluşu izleyen aylarda,Yönetim Kurulu üyelerinin ve özellikle Kurucu Başkan İzzet Cahit ÖZDEN?in yoğun çabaları sonucu, gerek Vakfımızın kuruluşu,gerekse öncelikle konusunu oluşturan Darülaceze Kurumunun durumu ve ihtiyaçları ülkemizde geniş bir kamuoyuna  tanıtılmış ve amaçları benimsetilmiştir:

Bu sayede kısa sürecede hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile gelişen Vakfın nakit varlığı 7 ay içinde 6.526.196.- TL?na ulaşmıştır. Kuruluşumuz sırasında bize yaptığı değerli katkılardan ötürü dönemin T. Vakıflar Bankası Genel Müdürü Sayın İsmet  ALVER?e ve T. İş Bankası Genel Müdürü Sayın Ünal Korukçu?ya teşekkür ederiz.

1996 yılı sonu itibarıyla Vakfımızın toplam varlığı 260.207.906.-TL olmuştur. Vakfımız, bu süre içinde yine hayırseverlerce bağışlanan 17 adet taşınmaza sahip olmuştur.

Dönemin Başbakanlık Müşteşarı Sayın Necdet Seçkinöz?e Vakfımıza sağladığı destekden ötürü teşekkürlerimizi sunarız.

 

 

? BİR MİLLETİN YAŞLI VATANDAŞLARINA
VE EMEKLİLERİNE KARŞI TUTUMU, 
O MİLLETİN YAŞAMA KUDRETİNİN
EN ÖNEMLİ KISTASIDIR.