Darülaceze Vakfı

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

 

Darülaceze Vakfı, 1991 yılında kurulmuş olup, öncelikli amacı, kimsesiz, bakıma muhtaç, yaşlı ve sakat

insanları, sokağa terk edilmiş (0-6) yaşgrubu çocukların barındığı ve o tarihte desteklenmeye ve yenilenmeye

büyük gereksinim gösteren tarihi Darülaceze Başkanlığı’na destek olmaktır. 100 yıllık zaman içinde çeşitli

imkânsızlıklar sonucu yıpranmış bu sevgi ve şefkat kapısına işlerlik kazandırmak, Tarihi Darülacezeyi içinde

bulunduğu ortamdan kurtarmak, günümüz şartlarına uygun bir düzeye çıkarmak için, İzzet Cahit Özden

dönemin Büyük Şehir Belediyesi tarafından, Darülaceze Başkanlığı’na, Sorumlu Danışman olarak atanmıştır.

İzzet Cahit Özden, Darülaceze Başkanlığı’nın sorunlarının çözülmesi için hayırsever vatandaşlardan katkılarını

istemiş ve Darülaceze Başkanlığı’nı desteklemek amacı ile Darülaceze Vakfını kurmuştur. Vakıf, amacı

doğrultusunda, eskimiş, zamanla yetersiz kalmış sistem ve malzemeleri yenilemiş, hijyenik hale getirmiş ve

kurum hizmetine sunmuştur. Son olarak, Başkanlığın 8 adet asansörü ve bilgisayar yazılım sistemi

yenilenmiştir. Tarihi Darülaceze Başkanlığına katkıları yanı sıra, kuruluşundan bu yana ciddi projelere imza

atan Darülaceze Vakfı, Yakacık'ta 22 bin m2 alan üzerinde 300 yatak kapasiteli bir huzurevi inşa ettirerek

Kartal Belediyesi’ne devretmiştir. Halen, vakıf amaçları doğrultusunda kaynaklarını Darülaceze Vakfı

Tanıtım, Huzurevi, Acezeye Yardım ve Eğitim, Darülaceze Başkanlığı’na Katkı, Geriatri Kliniği ve çeşitli sivil

toplum kuruluşlarıyla işbirliğiyle Mikrokredi Fonlarına ayırmıştır.


 

BİR MİLLETİN YAŞLI VATANDAŞLARINA
VE EMEKLİLERİNE KARŞI TUTUMU, 
O MİLLETİN YAŞAMA KUDRETİNİN
EN ÖNEMLİ KISTASIDIR.