Engelli Bireylerin İstihdamı Projesi

Avrupa Birliğinden sağlanan 3.500.000 € tutarında fon ile engelli bireylerin iş gücüne katılımlarının ve sosyal yeteneklerinin arttırılması projesi.

Comments are closed.