DARÜLACEZE VAKFI XXXII. (OLAĞAN) MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI

ÇOK DEĞERLİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYEMİZ

2020 Mart ayında başlayan korona virüs salgını ve İç İşleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan genelge nedeniyle 2020 yılında tüzüğümüz gereği yapılması gereken XXXII. (Olağan) Mütevelli Heyet Toplantısı yapılamamıştır.

Genelgede belirtilen süre akabinde Aralık 2020 ayında Genel Kurul yapıp yapamayacağımız hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğüne 30.10.2020 tarih ve 2020-149 sayılı yazımız ile başvurulmuştur.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 08.12.2020 tarih ve 62304390-140.99-E.147725 sayılı yazısı ile gelen cevapta 27.11.2020 tarihli 19961 sayılı Geniş Etkinliklerin ertelenmesi ile ilgili genelgenin 2.maddesinde “sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımlı etkinliklerinin 01.03.2021 tarihine kadar ertelendiğine ve genel kurul toplantılarının yapılanamayacağına” dair Vakfımıza  bildirilmiştir.

Bu nedenle XXXII. (Olağan) Mütevelli Heyet Toplantımız yapılamamış olup, geçmiş dönem faaliyet raporları ile birlikte 2020 yılı bütçemizin toplantı yapılıncaya kadar tatbikine devam edileceği ve tekrar bir erteleme olmaması durumunda Mart 2021 de yapılması planlanan yeni Genel Kurulda 2020 yılı bütçe takdim ve tasdiki yapılacaktır.

Sizlerle bir arada olamamaktan ve görüşlerimizi paylaşamamaktan dolayı üzgünüz.

Yönetim Kurulu olarak daima Vakfımızın tüzüğü doğrultusunda faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

Yapmakta olduğumuz ve yapacağımız çalışmaların yanısıra Vakfımızın geleceği için görüş, öneri ve yorumlarınızı

bilgi@darulacezevakfi.org.tr mail adresimize bildirebilirsiniz.

Yönetim Kurulu Başkanı

Dr.Fatih R. Saraçoğlu

Comments are closed.