Evde Bakım Uzmanı

Toplum temelli, koruyucu, önleyici, tedavi edici ve geliştirici bir sosyal hizmet modeli olan evde bakım; yaşlı, engelli, kronik hastalıklı, nekahet dönemindeki bireylerle, yeni doğum yapmış annelere, yaşadıkları ortamda verilen psiko-sosyal destek, tıbbi ve kişisel bakım hizmetlerinin yanı sıra, ev ortamının dışında da gereksinim duydukları, serbest zaman değerlendirme, gezi ve ulaşım gibi aktiviteleri yerine getirebilmeleri için diğer meslek elemanlarının yanı sıra evde bakım hizmetlerine ihtiyacı olan bireyleri sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek Evde bakım uzmanına gereksinim duyulmuştur.
Bu nedenle Programdan yararlanacak öğrencilerin bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip özümseyerek kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde Evde Bakım Hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer Evde Bakım Uzmanı olmalarını sağlamak programın temel amacını oluşturmaktadır.

Comments are closed.