Hijyen Eğitimi

HİJYEN EĞİTİMİ

24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği (5 Temmuz 2013) kapsamda
ü Gıda üretim ve perakende iş yerleri,
ü İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri, Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler,
ü Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler,
ü Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarında istihdam eden çalışanların eğitim alması gerekmektedir

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği, gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sularla doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programların planlanmasını ve düzenlenmesini içeriyor. Yönetmelikle belirlenen iş yerlerinde çalışanlara, Milli Eğitim Bakanlığı ’nca onaylı hijyen eğitimi ve ardından belge verilecek, hijyen eğitimi almayan iş yerlerinde belge almayan kişiler çalıştırılamayacak.

Hijyen Eğitimi Yönetmelik kapsamında esnaf grubuna ve çalışanlarına 5 Temmuz 2014 yılına kadar eğitim alınması zorunluluğu getirildi. İş yeri sahipleri ve işletenler çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumlu olup, ayrıca iş yeri sahipleri ve işletenleri de bizzat çalışmaları durumunda da hijyen eğitimi almak zorunda.

Bakanlıkça 5 Temmuz 2014 tarihinden itibaren yapılan denetimlerde belgesi olmayanlara 250 TL ila 1000 TL arasında cezai işlem uygulanacak.

ADOK-İSG işbirliği ile İleri Yaşam Akademisi Hijyen Eğitim Yönetmeliği doğrultusunda, iş yeri sahibinin, işletenlerin, çalışanların bu konudaki sorumluluk almalarına ve insanların bilinçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylı sertifikalı “Hijyen Eğitimi”ni vererek bu alanda eğitilmiş insan sayısının artmasını temel ilke olarak benimsemiştir.
Eğitimler; İleri Yaşam Akademisi eğitim salonunda veya kendi işyerinizde, 8 saatlik onaylı eğitim içeriğinin uygulanması ile gerçekleşmektedir.

Comments are closed.