Yaşlı Bakım Uzmanı

Dünyada ve ülkemizde nüfus hareketliliğinde oluşan değişimler, genç nüfusun azalıp, yaşlı nüfusun artmasına neden olmuş, aynı zamanda ülkemizdeki geleneksel aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesi; sosyal hizmetin alanlarından biri olan yaşlı bakım hizmeti açığının oluşmasına neden olmuştur. Bu alanda diğer meslek elemanlarının yanı sıra yaşlıyla uygulama boyutunda hizmeti bire bir yürütecek ve yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek ara elemana gereksinim duyulmuştur.
Bu nedenle Programdan yararlanacak öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde Yaşlı Bakım Hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer Yaşlı Bakım Uzmanı olmalarını sağlamak programın temel amacını oluşturmaktadır.

EĞİTİM SÜRESİ: ALTI AY
EĞİTİMLER PAZARTESİ-SALI OKULDA TEORİ DİĞER ÜÇ GÜN İSE UYGULAMA EĞİTİMİ ŞEKLİNDEDİR.

Comments are closed.